Asia

What to eat in Taipei near Taipei Station
What to eat in Taipei near Taipei Station

What to eat in Taipei near Taipei Station

หาของอร่อยกับ TipsFoodandTravel วันรุ่งขึ้นตื่นแต่เช้า ออกมาดูว่าคนไต้หวันทานอะไรกันเช้าๆอย่างนี้ ออกจากโรงแรม New Stay Inn มา เดินเลี้ยวขวาไปนิด ก็เริ่มเจอร้านรวงเยอะแยะ เริ่มมีคนขายตั้งเตาทอดอะไรซักอย่าง แต่เช้าๆยังไม่อยากทานของทอด เดินไปไกลอยู่ ไปเจอร้านขายเป็ดย่าง หมูแดง Got up early to see the morning life in Taipei and to find my breakfast. I saw lots of local food vendors but most…

Where to stay in Taipei, Taiwan
Where to stay in Taipei, Taiwan

Where to stay in Taipei, Taiwan

                                                                               เที่ยวไต้หวัน…

RSS
Follow by Email
Instagram