Schengen visa

How to apply for Schengen visa in Bangkok
How to apply for Schengen visa in Bangkok

How to apply for Schengen visa in Bangkok

ตั้งแต่มีพาสปอร์ตมา ประเทศที่เคยไปส่วนใหญ่อยู่แต่ในเอเชียซึ่งสบายหน่อยไม่ต้องทำวีซ่า ตอนที่ทำเรื่องขอเชงเก้นวีซ่าเลยค่อนข้างลุ้นเล็กน้อยว่าจะผ่านหรือไม่ วันนี้เลยมาแบ่งปันประสบการณ์ขอวีซ่าเชงเก้นที่ สถานฑูตออสเตรีย หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆเพื่อนๆคนไทยบ้างนะคะ 1. ก่อนอื่นก็ต้องมาดูว่าเราจะเดินทางไปประเทศไหนบ้างในกลุ่มประเทศเชงเก้นและประเทศไหนเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการเดินทาง 2. เข้าไปดูข้อมูลการขอเชงเก้นวีซ่าของเวบไซน์สถานฑูตหรือสถานกงศุลประเทศนั้นๆ ในประเทศไทย ขอยกตัวอย่างการเดินทางของผู้เขียนเองนะคะ วางแผนจะไป Vienna in Austria, Munic & Passau in Germany, Salzburg in Austria, Budapest in Hungary, Praque in Czec Republic และกลับ Vienna in Austria อีกรอบ เพราะฉะนั้นออสเตรียคือจุดหมายปลายทางหลักของการเดินทางครั้งนี้ เราก็เข้าไปอ่านรายละเอียดการขอเชงเก้นวีซ่าที่เวบของสถานฑูตออสเตรียในประเทศไทย เพราะตัวคนเขียนเคยเข้าไปอ่านรายละเอียดในเวบของ สถานกงศุลออสเตรียในชิคาโก…

RSS
Follow by Email
Instagram